www.vingspann.se

Vitfläckat hedfly

© 
Foto: Jan Larsson


 

Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, maj 2019