www.vingspann.se

Kejsarörn/Imperial Eagle
Aquila heliaca
© 
Foto: Jan Larsson


 

3k+, Heberg, Halland, januari 2005

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kungsörn, överst, och kejsarörn