www.vingspann.se

Dvärgbeckasin/Jack Snipe
Lymnicryptes minimus
© 
Foto: Jan Larsson


 
 Ölands södra udde, Öland, oktober 2013
 
 
 
 
 
Marbäcksviken, Västergötland, oktober 2013