www.vingspann.se

Däggdjur

© 
Foto: Jan LarssonMink, GaltabäckRådjur, HyaredMink, Ventlinge strand
Fälthare, Södra lunden
Mård, MarbäckRådjur, Marbäck
Älg
Vargspår
Ekorre
Rådjur

Skogsmus

Hare

Hare


Större fladdermus
2013-06-11
Grävling
2013-02-13
Räv
2012-02-13
Älg
2012-05-06
Fälthare
2011-10-23
Älg
2011-06-04
Räv
2010-02-06
Dovhjort, Sjögunnarsbo (i hägn)

2010-01-31
Rådjur, Marbäck
2010-01-29
Rådjur, Marbäck
2009-07-21
Igelkott, Marbäck

2009-07-19
Igelkott, Marbäck

2009-06-07
Älg, Grimsås

2009-05-31
Fälthare, Hjortsbacka, Marbäck

2009-05-03
Fälthare, Södra Säm
2009-04-16
Älg, Vinsarp

Rådjur, Träslövsläge

2009-01-04
Vessla, Ryfors


2008-11-08

Stor fladdermus


2008-07-15

Skogshare
2008-05-04

Hare

2007-06-10
Grävling


Rådjur 2007-05-27


Ekorre 2007-05-27

Obest skogsmus 2007-02-11


Hare
2006-09-05

Dovhjort (ej vild)


Trött Katt


Dovhjort (ej vild)


Ekorre
Hare

HästRådjurRäv