www.vingspann.se

Amerikansk bläsand/American Wigeon
Anas americana
© 
Foto: Jan Larsson


 

Vadboden, Hornborgasjön, Västergötland, mars 2005